Jak kupować?


ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres email: szkolka@tomzynski.pl. Zamówienia prosimy składać w formie listy, w której każda pozycja jest opisana nazwą, pojemnikiem i wielkością. Po otrzymaniu pisemnego zamówienia potwierdzamy dostępne ilości oraz proponujemy termin odbioru lub dostawy. Po fizycznym odłożeniu roślin i przygotowaniu ich do ekspedycji przesyłamy ostateczne potwierdzenie.

Hurtowego zakupu roślin można dokonać bezpośrednio w szkółce, po wcześniejszym poinformowaniu o wizycie. W przypadku większych zakupów trzeba przewidzieć dużo czasu. Przypominamy, że nasza produkcja odbywa się w dwóch odległych o 20 km zakładach szkółkarskich i należy to uwzględnić. Dla wygody naszych klientów zachęcamy do wcześniejszych zamówień. Pozwoli to na przygotowanie materiału i sprawną obsługę. Jesteśmy także w pełni otwarci na sprzedaż bezpośrednią. Zapraszamy do naszej szkółki!

PAKOWANIE I ZAŁADUNEK

Naszym wiodącym produktem są rośliny szczepione, łatwo ulegające zniszczeniu podczas transportu. Szczególnie dotyczy to młodych roślin w pojemnikach P9, P11, P15. Ze względu na możliwość wyłamania szczepu i zniszczenie rośliny, zalecamy przewożenie młodzieży w skrzynkach ogrodniczych lub na wózkach CC. Mamy możliwość wymiany standardowych skrzynek szkółkarskich i wózków CC, co umożliwia przygotowanie zamówienia do ekspedycji. Starsze rośliny można załadować luzem lub w skrzyniopalety. W wypadku wynajętej spedycji lub wykorzystania firmy kurierskiej, konieczne jest pakowanie roślin do skrzyniopalet. Dysponujemy standardowymi skrzyniopaletami w rozmiarach 120x100x120 i 100x80x80. Koszt opakowania doliczamy do faktury. Większe drzewa zabezpieczamy odpowiednio, do transportu. O rodzaju ekspedycji proszę nas informować na etapie składania zamówienia

DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

Dostawy realizujemy na terenie całej Polski. Koszt transportu zależy od odległości i wielkości zamówienia. Wycenę wykonujemy na życzenie klienta.
Odbiór przygotowanych wcześniej zamówień jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00 i w sob. 9.00 - 14.00. W dni robocze, do godz. 15.00, zapewniamy pomoc naszej załogi przy załadunku większych ilości roślin lub ciężkich drzew. Szkółka ma dwie lokalizacje, w miejscowościach Boronów i Częstochowa. Miejsce odbioru zależy od struktury zamówienia - informację o tym przesyłamy przy potwierdzeniu.

EKSPORT DO KRAJÓW UE

Jesteśmy w stanie dostarczyć rośliny do każdego kraju Unii Europejskiej. Koszt transportu zależy od odległości i wielkości zamówienia. Wycenę wykonujemy na życzenie klienta.

Jesteśmy płatnikami VAT. Przy transakcjach z klientem z krajów UE obowiązuje nas stawka VAT 0%. Warunkiem nie naliczenia podatku VAT (8%) jest posiadanie przez klienta unijnego numeru NIP oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających dostawę towarów do miejsca docelowego w kraju UE (faktura z podpisem, CMR, oświadczenie o dotarciu towaru do miejsca docelowego).
Rośliny sprzedawane do krajów UE otrzymują paszporty potwierdzające, że zostały wyprodukowane w naszej szkółce zarejestrowanej w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i są wolne od organizmów kwarantannowych.

EKSPORT POZA UE

Wypełniamy wszystkie potrzebne dokumenty. Dostarczamy paszporty oraz wymagany certyfikat zdrowotności roślin, wydawany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Klientom spoza UE pomagamy w dokonaniu odprawy celnej, poprzez skierowanie odbiorcy do Agencji Celnej w Częstochowie, z którą mamy podpisaną stałą umowę.